piątek, 21 listopada 2014

W czwartek 27 listopada o godz.18.30 w gnieźnieńskiej Farze odbędzie się Msza Święta w intencji Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy ! 

Rekolekcje w Chełmnie

W ubiegły weekend gnieźnieńska delegacja WMM wzięła udział w rekolekcjach w Chełmnie. Przez ten krótki czas przyświecało nam hasło: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne Ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3, 16). Było bardzo kameralnie, w skupieniu uczestniczyło sześć dziewcząt oraz postulantki. Rekolekcje poprowadzili s. Katarzyna i ks. Stanisław.
Spotkanie rozpoczęło się w piątek. W Chełmnie czekało na nas miłe i ciepłe przywitanie J. Na początku wzięliśmy udział we mszy świętej przygotowującej do ŚDM w 2016r. w chełmińskiej Farze. Podczas kazania tamtejszy ksiądz mówił o odpowiedzialności; mogliśmy też odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne i podejść do chrzcielnicy, aby zanurzyć dłoń w wodzie święconej i uczynić znak krzyża.
Po pięknie przeżytym pierwszym dniu i dłuuuugiej nocy, rozpoczęliśmy modlitwą sobotni poranek. Po śniadaniu odbyło się pierwsze spotkanie z ks. Stanisławem, które dotyczyło księgi Psalmów. Dowiedziałyśmy się jakie są rodzaje psalmów, po czym się je rozpoznaje i jak możemy je wykorzystać w modlitwie osobistej. Tego dnia uczestniczyłyśmy także w mszy świętej, oglądaliśmy dwa filmy (jeden o objawieniach w Rwandzie, drugi natomiast o ludobójstwie w tym regionie ). Objawienia w Rwandzie (Kibeho)  zaczęły się 28 listopada 1981 r., kiedy to uczennica  szkoły średniej,  Alphonsine Mumureke, powiedziała, że widziała Panią niezwykłej urody, która przedstawiła się jako  „Matka Słowa”. Matka Boża wzywała do nawrócenia i modlitwy, także na różańcu siedmiu boleści. W jednym z objawień ukazała wizję krwawej rzezi, która nawiedzi ludność, gdy ta nie zmieni swego postępowania. Ze smutkiem i łzami mówiła o tysiącach niewinnych istnień, które padną ofiarą bestialskiego ludobójstwa. W 1994 roku, od kwietnia do lipca w wyniku wojny domowej w Rwandzie zginęło około milion osób…
Po południu przyszedł czas na rekreacyjny spacerek po Chełmnie J Po krótkiej przerwie odbyło się drugie spotkanie – spotkanie z s. Katarzyną o medytacji Psalmów według Karola de Foucauld.
Podczas wieczornej adoracji modliliśmy się modlitwą różańcową. Ale to nie było zwykłe rozważanie… Przed każdą „dziesiątka” dwie uczestniczki spotkania czytały wybrane przez siebie Psalmy i zanosiliśmy przez nie modlitwę do Boga w intencjach naszego serca. Było to także dzielenie się Słowem Bożym, które nas tego dnia szczególnie poruszyło i przeniknęło.
Niedzielę rozpoczęła się śniadaniem i Eucharystią. Był to także czas na śpiewy, rozmowy oraz modlitwę… Nie zabrakło podziękowań i wesołych anegdot J
Ten listopadowy weekend spędziłyśmy w atmosferze przyjaźni i radości z bycia z Panem i drugim człowiekiem. Szczególnie cieszymy się ze spotkania z dawno nie widzianymi przyjaciółmi J Ponieważ to, jak bardzo kochamy naszych przyjaciół dostrzegamy wtedy, gdy musimy na pewien czas się z nimi rozstać…
Dziękujemy za ten pięknie przeżyty czas, za świadectwa, dzielenie się i głębokie pochylenie nad bogactwem Księgi Psalmów.
„Alleluja
Z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.”
Ps 111, 1-2
Niech słowa Psalmów, ale i całej Biblii pomagają nam modlić się, gdy sami nie możemy znaleźć odpowiednich słów!


                                                                                                                               Asia Siejak 

wtorek, 11 listopada 2014

Odpowiedzialność- zaloguj!

   Do spotkania z papieżem Franciszkiem na ŚDM pozostały niespełna dwa lata! Już dzisiaj chcemy przygotować się duchowo na to ważne wydarzenie. Przezywamy ten rok pod hasłem : „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.  
 Nasza wspólnota współ przygotowuje i uczestniczy w comiesięcznych czuwaniach modlitewnych, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w gnieźnieńskiej farze.  Październikowe spotkanie odbyło się pod hasłem: „Miłość- Ona i On”. W temat wprowadzili nas Romeo i Julia, których połączyła miłość silniejsza niż śmierć.   Następnie słowo wygłosił ks. Grzegorz, który poruszył problem relacji międzyludzkich. Uczestnicy spotkania otrzymali woreczek z ryżem- symbol miłości małżeńskiej ale także wyrzeczenia dla drugiego człowieka.  
  W listopadzie nasze rozważania skupiły się nad odpowiedzialnością. Na początku spotkania obejrzeliśmy fragment filmu pt. „Mały Książę”. W tej  słynnej powieści Antoine de Saint-Exupéry’ego książę opiekuje się swoją różą. Słowa „Na zawsze jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”  w pełni obrazują postawę małego bohatera. To głębokie przesłanie jest uniwersalne w swoim znaczeniu- odpowiedzialność to nieodłączna część człowieczeństwa.
  Na tym temacie skupił się ks. Wojciech Orzechowski- diecezjalny duszpasterz młodzieży- który wygłosił tego wieczoru konferencje.  Odpowiedzialność dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich, to odpowiedzialność za siebie- swoje życie, czyny i postawy. Jako młodzi ludzie musimy uczyć się, że każde zachowanie niesie za sobą konsekwencje. Należy w życiu kierować się określonymi wartościami i zawsze wybierać mądrze. Ksiądz zobrazował życie człowieka jako słoik, do którego kolejno wkładamy: duże kamienie (to co jest w życiu najważniejsze, np. rodzina), żwir (rzeczy mniej ważne, np. zainteresowania) i piasek ( różne przyjemności lub mniej istotne aspekty naszego życia). Dopiero gdy na pierwszym miejscu będzie  Bóg i wartości ponadczasowe, wszystko inne będzie na swoim miejscu. Wsypując do słoika na samym początku pasiek, nie zdołalibyśmy włożyć tam dużych kamieni…
  Drugi rodzaj odpowiedzialności- za coś lub za kogoś. To troska o bliźniego, pragnienie jego dobra i wyzbycie się egoizmu. By zadbać o drugą osobę musimy otworzyć serca na jej potrzeby. Nie być obojętnym wobec krzywdy, nigdy nie stać z boku, bo w każdej chwili ktoś może nas potrzebować…
   Odpowiedzialność- zaloguj! Zaloguj znaczy włącz się, wejdź do „gry” i zacznij działać! Jedynym kryterium naszego życia jest miłość.  Nie możemy oceniać lub krytykować działań innych ludzi, gdy sami pozostajemy bierni.  To przesłanie ksiądz odniósł do Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. W 2016 roku zostaniemy gospodarzami spotkania, poznamy ludzi, z którymi będziemy dzielić się radością i wiarą. Każdy z uczestników czuwania otrzymał jeden puzel - część wielkiej całości z logo ŚDM. Ten mały przedmiot, niech będzie symbolem naszej  odpowiedzialności- za siebie, innych oraz za ŚDM!
                                           
                                                                                                               Ewelina Siejak
    
NOC ŚWIĘTYCH

 

 Świętość „to przeżywanie naszego zwyczajnego życia w sposób nadzwyczajny”- mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas tegorocznej Nocy Świętych. W wigilię Wszystkich Świętych, już od 10 lat wierni z Gniezna i okolic spotykają się na modlitewnym czuwaniu, by wspólnie „wpatrywać się w niebo” i umacniać się przykładem świętych i błogosławionych.
  Patronem tegorocznego spotkania był bł. Edmund Bojanowski, którego 200 rocznicę urodzin przeżywamy. To założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, patron  chorych, ubogich i dzieci.  To właśnie oni przybliżyli nam postać błogosławionego. Dzieci z przedszkola zaśpiewały piosenkę o swoim patronie a siostry służebniczki zaprezentowały film o życiu i działalności Edmunda Bojanowskiego.

  Tego wieczoru, w gnieźnieńskim  kościele garnizonowym, odbyła się także tradycyjnie już procesja świętych. Młodzi ludzie z różnych wspólnot i parafii, przynieśli do ołtarza relikwie świętych, sami będąc ich żywymi ikonami. Na czele ze św. Wojciechem podążali m.in. bł. Michał Kozal, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Franciszek, św. Jan Paweł II.  Nie zabrakło także relikwii św. Katarzyny Laboure i św. Wincentego a’Paulo, w których postaci wcielili się Asia i Mateusz z naszej WMMowskiej wspólnoty.  

   Po adoracji i Koronce do Miłosierdzia Bożego słowo wygłosił ksiądz Prymas. Mówił o świętości, która nie jest wyczynem godnym bohaterów lecz dobrem, do którego każdy z nas dąży. Wzorem w jej osiągnięciu może być dla nas tegoroczny patron Nocy Świętych-  bł. E. Bojanowski. Prymas zwrócił się szczególnie do ludzi młodych. Nawiązał do przygotowań Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się pod hasłem : „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wzywał o otwartość serc i zaangażowanie w to wielkie dzieło. „Błogosławieni ubodzy w duchu…” i „Błogosławieni czystego serca…” – te dwa wezwania towarzyszyć nam będą podczas przygotowań do ŚDM.  Naszym zadaniem jest na nowo odkryć sens tych ewangelicznych słów, odnowić swoją relację z Panem, by później zrozumieć istotę miłosierdzia.
  Po błogosławieństwie Prymasa Polski ruszyliśmy ulicami Gniezna do Katedry. Tam odbył się finał konkursu o bł. Edmundzie  Bojanowskim. Gratulujemy Asi Kasprzyk wyróżnienia!  

  Całe spotkanie kończyło się na salce katechetycznej przy ul. Słomianka. Nasza wspólnota włączyła się w przygotowanie i wydawanie posiłków- w tym roku były to hot dogi :D Dziękujemy także za pomoc s. Paulinie i naszym przyjaciołom ze Swiecia, którzy od jakiegos czasu wraz z nami  uczestniczą w każdej NŚ ;)

  Jubileuszowa, dziesiąta Noc Świętych, jak zwykle cieszyła się ogromną popularnością. To nie tylko alternatywa dla halloween. To czas radosnego świętowania ( w końcu to wigilia naszych imienin!), spotkania z Jezusem w adoracji połączonej ze śpiewem. To szansa poznania historii inspirujących świętych- ludzi wiary, których życie było przykładem, że „ Wierzyc to znaczy chodzić po wodzie”!

  Bł. Edmund Bojanowski mówił: „Każda dobra dusza jest jako ta świeca, co sama się spala, a innym przyświeca”. Niech te słowa będą dla nas inspiracją do czynienia dobra i dostrzegania go w każdym człowieku!

                                                                                                                              Ewelina