poniedziałek, 30 maja 2011

Dzień Wspólnoty - Środa Wielkopolska

28 maja spotkaliśmy się w Środzie Wielkopolskiej, aby obchodzić kolejny już Dzień Wspólnoty. Hasło, które nas połączyło brzmiało: „Dziś jest ten dzień”. Po zawiązaniu wspólnoty celebrowaliśmy Mszę Świętą, podczas której przypomnieliśmy sobie swoje obowiązki Dziecka Maryi. Po obiedzie świetnie bawiliśmy się podczas agapy, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, obejrzeliśmy krótkie przedstawienie o synu marnotrawnym. Następnie w procesji przez miasto udaliśmy się do figury Matki Bożej, by na nowo powierzyć Jej nasze życie. Wysłuchaliśmy także konferencji nawiązującej do hasła dnia. Jeszcze krótkie szaleństwo na placu zabaw i … czas było wracać do domu. Niech żałują ci, którzy nie dotarli do Środy. Spotkanie było bardzo radosne i na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy Wspólnocie JMV ze Środy Wielkopolskiej za zaproszenie i tak piękne ugoszczenie nas.
Bóg zapłać!środa, 25 maja 2011

Dnia 26  Maja  w Polsce obchodzony jest Dzień Matki .

W ten szczególny dzień zechciejmy podziękować wszystkim mamusiom za wsparcie którym nas obdarzają
a nade wszystko za poświęcenie:)

Najpiękniejszy wiersz dla Mamy:)

Jedno, jedyne Słońce..
Są takie jedyne dłonie na świecie,
dłonie, które nigdy się nie męczą,
które w znoju nigdy nie ustają
- dłonie matki.

Jest takie jedno, jedyne serce,
serce które zawsze kocha,
które kocha miłością najgłębszą
- serce matki.

Są takie jedyne oczy,
oczy najszczersze,
które wszystko wybaczą -
oczy matki.

Oddaję więc Tobie, Matko,
hołd i cześć największą
dziękując Ci za to, że jestem,
za noce nieprzespane
nad moją kołyską,
dziękuję Ci za wszystko - MAMO. 
Tego dnia pragniemy podziękować również Matce Bożej która jest naszą szczególną Matką.
Jest Ona nie tylko patronką naszego Stowarzyszenia ale przewodniczką naszego życia:) 
Czy lubisz podbiał żółty
lipce z kożlakami
konwalie w kłączach stulone pod ziemią
lubczyk co miłość przywraca a częściej nadzieję
księżyc chodzący za nami jak cielę
ceremonialny lecz bez rękawiczek
poziomki te najniższe kminek najpodlejszy
i lato półniebieskie gdy kwitną ostróżki
co przyjdą jak leniwa mądrość od niechcenia
żołędzie co się dłużą w październiku
zwykły chleb co wie zawsze ile bólu w hostii
kota niewiernego ale z zasadami
bo najpierw myje prawą nogę przednią

Ale ty Matko nie myślisz źle o nas
zawsze tych co się potkną gotowa obronić
między prawdą a szczęściem najłatwiej nos rozbić
pragniesz spraw ostatecznych wybierasz najbliższe
i szukasz pewnie jednej mrówki w lesie
tak bardzo spracowanej jakby miała umrzeć
najzabawniej jak człowiek
wśród wszystkich osobno

Jan Twardowski
     

Obowiązki członków stowarzyszenia :)

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.
11. Przynajmniej raz w tygodniu, w dzień powszechny we mszy świętej uczestniczyć.
12. Każdego dnia przynajmniej 15 minut adorować Pana Jezusa w kościele.
                                          ANIMATORZY :)
Mt 11.28-30Animatorzy powinni pomagać wszystkim potrzebującym.

Łk.8.11-15
Animatorzy powinni słuchać starszych animatorów i moderatorów

Mk.10. 41-45
Animatorzy nie powinni się wywyższać, tylko być na równi z innymi

Łk.21.34-36
Dobrzy animatorzy nie mogą się wstydzić tego, że należą do SDiMM, lecz się tym szczycić

Mt. 6. 1-6
Animatorzy nie powinni chwalić się tym co robią, lecz pozostawić to dla siebie

Mt.5.43-48
Dobrzy animatorzy muszą kochać każdego bliźniego, nawet jeśli ten jest nieprzyjacielem.

Łk.4 1-13
Animatorzy muszą uważać na grzech

Mt. 22.34-40
Dobrzy animatorzy muszą kochać Boga, a każdego bliźniego jak siebie samego.

Mt.4. 18-22
Animatorzy powinni się rzucić w wir Pana Boga i iść za Nim.

Łk.17.7-10
Dobrzy animatorzy muszą służyć z pokorą Panu Bogu i bliźniemu.

Łk.6 41-42
Animatorzy nie powinni dostrzegać samych wad u innych - "Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz ?"

Mt.18 21-22
Każdy animator ma obowiązek przebaczać bliźniemu

Mk.13 35-36
Animatorzy muszą być zawsze przygotowani na przyjście Pana Jezusa

Mt.19 13-15
Dobrzy animatorzy muszą prowadzić swoje grupy do Boga "... do takich bowiem należy królestwo niebieskie"

Mt.14 22-33
Animatorzy nie mogą wątpić w Pana Boga

Łk.14 7-11
Dobrzy animatorzy powinni odznaczać się skromnością

Łk.15 18-19
Animatorzy tak jak syn marnotrawny powinni naprawiać wszystkie swoje błędy.

niedziela, 22 maja 2011

Dnia 16 maja odszedł do Pana ks. kan. dr Zenon Rubach,  proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie.  

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie…

Ks. Zenon Rubach urodził się 1 września 1946 roku w Mogilnie. Edukację rozpoczął w ochronce prowadzonej przez siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1953 roku został posłany do Szkoły Podstawowej nr 1, z której w V klasie przeniesiono go wraz z rówieśnikami do nowej „tysiąclatki” nr 3, którą ukończył w 1960 roku. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Do szkoły dojeżdżał codziennie pociągiem. W 1964 roku zdał maturę i zgłosił się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Na początku II roku studiów został powołany do służby wojskowej w specjalnej jednostce kleryckiej. Na okres dwóch lat musiał rozstać się z seminarium. Wrócił w 1967 roku i kontynuował studia seminaryjne według indywidualnego toku – lata parzyste (II, IV, VI) normalnie, nieparzyste ucząc się samodzielnie i zdając egzaminy. Święcenia kapłańskie przyjął 22 listopada 1970 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk bp. Jana Czerniaka.

Pierwszą placówką duszpasterską, do której ks. Rubach został skierowany była parafia w Żerkowie k. Jarocina (obecnie diecezja kaliska). Posługiwał tam do 1972 roku, kiedy to rozpoczął studia z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1980 roku obronił pracę doktorską nt. „Udział kapłaństwa hierarchicznego w zbawczym pośrednictwie Chrystusa w świetle współczesnych ujęć teologicznych”. W międzyczasie, w 1978 roku został mianowany wikariuszem w katedrze gnieźnieńskiej. Posługę tę pełnił do 1982 roku. W tymże roku otrzymał nominację na stanowisko prefekta i wykładowcy dogmatyki w PWSD oraz innych instytucjach teologicznych dla świeckich w Gnieźnie i Bydgoszczy. Wykładał chrystologię, eschatologię, traktat o stworzeniu i o łasce. Przez krótki czas prowadził także zajęcia z homiletyki, a później również z ekumenizmu.

W 1989 roku został mianowany proboszczem nowopowstałej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie. Sześć lat później, w 1995 roku abp Henryk Muszyński mianował go proboszczem i kustoszem Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Posługę tę pełnił nieprzerwanie do 2004 roku. W międzyczasie został włączony do grona kanoników gremialnych kapituły prymasowskiej. Jako proboszcz katedry był zaangażowany w wiele ważnych wydarzeń m.in.: pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna i Bydgoszczy, nawiedzenie Gniezna przez figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz obchody roku milenijnego.

W parafii katedralnej – oprócz działalności ściśle duszpasterskiej – przeprowadził szereg bieżących prac m.in.: remont plebani, domu katechetycznego, uporządkowanie cmentarza, urządzenie kaplicy w remizie strażackiej we wsi Obora. Podejmował także wiele inicjatyw na polu duszpasterskim. Podobną aktywnością wykazał się jako proboszcz parafii farnej, którą objął w 2004 roku.

Ks. Rubach od wczesnej młodości interesował się turystyką i fotografią. Już po pierwszym roku studiów rozpoczął piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę, które trwało nieprzerwanie blisko pół wieku. Uczestniczył także dwukrotnie w pielgrzymce do Ziemi Świętej, organizował wyjazdy do Rzymu, Lourdes, Fatimy i innych europejskich sanktuariów. Jako proboszcz parafii farnej, przy której od kilkunastu lat działa Biuro Radia Maryja, pielgrzymował z jego sympatykami do miejsc modlitwy i skupienia.

Ks. Rubach – jak sam mówił – miał szczęście spotkać w swoim życiu ludzi prawdziwie świętych. Kilka razy spotkał się z bł. Janem Pawłem II, wielokrotnie z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim. Kilka dni przeżył w bliskości bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Miał również okazję poznać bł. Matkę Teresę z Kalkuty. 


 

sobota, 21 maja 2011

Troszkę więcej o Stowarzyszeniu:DCześć Maryi!
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej w domu sióstr Szarytek istnieje już 6 lat. Chcielibyśmy podzielić się z wami przeżyciami z naszej wspólnoty i opowiedzieć o naszej działalności.
Aby tematy spotkań dostosowane były do dojrzałości członków Stowarzyszenia, podzielone jest ono na dwie grupy – młodszą i starszą. Grupa młodsza, czyli dzieci ze szkół podstawowych, swoje spotkania ma w każdą środę o godz. 15.30. Ich grupą opiekuje się s.Paulina Banaś SM, która urozmaica spotkania wspólnym śpiewem i zabawami. Dzieci te razem z s.Pauliną rozmawiają na tematy przygotowane w konspektach, zapoznają się bliżej z historią cudownego Medalika oraz poznają życie Maryi czy też Katarzyny Laboure. Uczestniczą także w rekolekcjach dla młodszych organizowanych przez siostry Miłosierdzia oraz raz w roku w Dniu Wspólnoty. Razem ze starszą grupą biorą udział w świecie ku czci św.Wojciecha (zakładają wtedy medale, koszulki oraz niosą sztandar stowarzyszeniowy).
Grupa starsza oprócz spotkań formacyjnych prowadzi również zespół. Śpiewa on podczas różnych okoliczności m.in. podczas Bierzmowania. Miał zaszczyt również wystąpić na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Vincentiana” w Piekarach k.Krakowa. Próby zespołu odbywają się w każdy piątek o godz. 16:30 w domu sióstr. Spotkania Starszaków:) są po próbie zespołu, czyli dwie godziny później.
Nasze spotkania są wyjątkowe, ponieważ mamy możliwość porozmawiać na tematy, które naprawdę nas poruszają. Nie są one wcześniej ustalane, tylko w sposób spontaniczny. Oprócz interesujących rozmów nasza grupa przygotowuje przedstawienia z okazji np. ślubów sióstr, Bożego Narodzenia (jasełka). Co roku pomagamy przy organizacji Wigilii dla bezdomnych, pakując dla nich paczki żywnościowe. Współtworzymy festyn dla dzieci z przedszkola prowadzonego przez siostry (malujemy im twarze, sprzedajemy losy, kiełbaski, placki i napoje). Grupa osób jest wolontariuszami w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej, gdzie razem z paniami umila czas dzieciom różnymi zabawami. Pomaga im także w odrabianiu lekcji.
Nasze Stowarzyszenie miało okazję pojechać do Katolickiej Szkoły w Poznaniu gdzie po wkrótce przybliżyło uczniom czym jest JMV.
Razem z siostrami wyjeżdżamy na rożnego typu rekolekcje, kurso-rekolekcje, zjazdy, dni wspólnoty czy też pielgrzymki.
Wydelegowane osoby wraz z siostrą Jolantą miały okazję uczestniczyć w pielgrzymce z okazji zakończenia roku jubileuszowego we Włoszech, oraz z s.Sabiną Potrykus w Zjeździe JMV na Słowacji. Oprócz większych wyjazdów także organizowane są mniejsze do Warszawy, Częstochowy, Chełmna, Środy Wielkopolskiej, Lednicy, Krakowa, Markowic. W Gnieźnie w ferie zimowe odbywają się rekolekcje dla młodszych, które przygotowywane są nie tylko przez siostry ale również przez animatorki ze starszej grupy. Na przełomie października i listopada organizowane są rekolekcje dla gimnazjalistów i licealistów.
Czas rekolekcji jest pełny zadumy i refleksji ale jednocześnie radości, bo to również możliwość poznawania nowych wspaniałych ludzi, którzy ubogacają nas swoimi talentami, a nade wszystko swoim świadectwem życia.
Naszą wspólnotę cechuje kreatywność, twórczość i WIELKIE POCZUCIE HUMORU :D
Jesteśmy dumni z przynależności do JMV i z tego że naszą patronką i przewodniczką życia jest Matka Boża.
Pozdrawiamy Serdecznie!
JMV Gniezno                                           

(tekst:Justyna Hajduszak)

piątek, 6 maja 2011

Zespół JMV Gniezno Na Vincentianie

Przegląd Piosenki Religijnej VINCENTIANA organizowany jest przez kleryków Seminarium Księży Misjonarzy już od 27 lat. Od 2010 roku miejscem spotkania jest Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach. Dzieło to każdego roku gromadzi wokół Chrystusa młodych ludzi z całej Polski, pragnących zaprezentować i rozwijać swoje umiejętności i talenty muzyczne.

VINCENTIANA to jednak nie tylko przegląd piosenki religijnej. Spotkanie, którego patronem jest św. Wincenty a Paulo ma na celu pogłębić naszą osobistą relację z Jezusem poprzez wspólną modlitwę, sakrament pojednania i Eucharystię. Niewątpliwie kluczową postacią każdego przeglądu jest osoba Ojca Duchownego, który poprzez swoje słowo i świadectwo rozbudza w uczestnikach żywą wiarę i pragnienie odważnego świadczenia o Jezusie w swoich wspólnotach parafialnych, rodzinie czy szkole. Całość Przeglądu uświetniają wieczorne koncerty znanych zespołów religijnych.

JMV na Vincentianie


W dniach 30 kwietnia- 2 maja także wspólnota JMV z Gniezna uczestniczyła w Przeglądzie Piosenki Vincentyńskiej. Wykonała ona dwa przepiękne utwory :
1.Całuje twoje dłonie Panie
oraz
2.Ojcze nasz
Które uświetnili soliści
Paulina Adamska i Mateusz Pawłowski
Wokaliści
Marta Sikorska,Justyna Hajduszak,Patrycja Adamska ,i Beata Maciejewska .
Giatarzyści
Agnieszka Urbanek,Dawid Kawa,Mikołaj Kozłowski
Bitami zachwycił
Michał Szajek

Dziękujemy jury za uwagi które do nas skierowali dodały one nam chęci do jeszcze większej pracy nad zespołem.
Dziękujemy za pochwały które dodały nam pewności siebie .

Dziękujemy klerykom którzy sa organizatorami tego przeglądu, za to że włożyli wielkie starania nad tym abyśmy przez te 3 dni wszyscy razem w duchu Wincentynskim mogli pełni entuzjazmu chwalić naszego Pana Jezusa Chrystusa.


Największe podziękowania ze strony zespołu JMV nalezą się S.Jolancie Brandyk która jest opiekunem naszego tworzącego się zespołu ,za to że włożyła całe serce w przygotowania nas do naszego pierwszego występu przed tak dużą publiczością.Mamy nadzieje że za rok uda nam się pojechać do Piekar i poprzez nasz śpiew Radować sie w Panu .

Oprócz przygotowań do przeglądu piosenki ,przygotowaliśmy krótką pantomimę
pt Miłość nieprzyjaciół (Mt 5,43-48).

( Tekst,JMV na Vincentianie : Justyna Hajduszak)

JMV Gniezno uczestniczyło w Święcie ku czci świetego Wojciecha

W Gnieźnie z udziałem setek wiernych i kilkudziesięciu biskupów dziś drugi dzień dorocznej uroczystości odpustowej ku czci św. Wojciecha – patrona Gniezna i jednego z trzech patronów Polski. Wczoraj podczas wieczornych nieszporów biskup płocki Piotr Libera podkreślił, że Kościół potrzebuje świadków Chrystusa, którzy z odwagą będą potwierdzać, jak ważna jest na co dzień “wierność, wdzięczność, czystość, odpowiedzialność i panowanie nad sobą”.
Po nabożeństwie relikwie św. Wojciecha przeniesiono w procesji przez starówkę do kościoła na Wzgórze Zbarskie. Przy relikwiarzu świetego odbyło się w kościele św. Michała nocne czuwanie.
Dziś w drugiej procesji ,  z udzałem róznych wspólnot religijnych w tym z delegacją młodzieży z JMV ,z osobami konsekrowanymi  oraz z ogólem wiernych ,relikwie ponownie zostaną przeniesione na przykatedralny plac, gdzie odbędzie się kulminacyjny moment święta – suma odpustowa z kazaniem kardynała Stanisława Dziwisza. W trakcie uroczystości symbolicznie zostanie przekazane młodzieży Pismo Święte. Na pamiątkę misji św. Wojciecha – nuncjusz apostolski w Polsce nałoży krzyże misyjne 30-stu zakonnikom i zakonnicom oraz świeckim, którzy w najbliższych miesiącach pojadą głosić Ewangelię w najdalsze rejony świata. Odpust zakończy się (od 16.00) popołudniowymi nieszporami w katedrze.                                

                                               

                                         

                                    

Niedziela Palmowa

Kilkuset młodych ludzi z różnych parafii archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyło 17 kwietnia w Gnieźnie w diecezjalnych obchodach 26. Światowego Dnia Młodzieży. Spotkaniu przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Z młodymi spotkali się także bp Bogdan Wojtuś i bp Wojciech Polak.

„Wpatrzeni i zakorzenieni w Chrystusie powinniśmy wzrastać i umacniać się w wierze, tak, abyśmy wiedzieli kim jesteśmy, jakie są nasze korzenie i z jakiej kultury wyrastamy. Byśmy bronili naszej tożsamości i jednocześnie wnosili pozytywny wkład w budowanie naszej rzeczywistość” – mówił abp Kowalczyk, nawiązując do hasła tegorocznego spotkania.

Prymas wspomniał także spotkania światowe z udziałem Jana Pawła II, w których miał okazję uczestniczyć. Jak mówił, towarzyszyła im zawsze niezwykła atmosfera i poczucie szczególnej wspólnoty, której potrzebę młodzież wyczuwa i rozumie niejako instynktownie. Metropolita gnieźnieński życzył także młodym, by nie lękali się być sobą i dawali świadectwo wiary nie tylko słowami, ale także swoją postawą.

Święto młodych w Gnieźnie rozpoczęło się tradycyjnie w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczestnicy mieli okazję wysłuchać „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II w interpretacji sióstr szarytek. Później wszyscy spotkali się w Dolinie Pojednania, gdzie odbył się przegląd i poświęcenie przywiezionych przez nich palm. Zwyciężyła blisko 14-metrowa palma zrobiona przez młodzież z Markowic. Jej tworzenie zajęło młodym 2 tygodnie. Ze względu na wysokość do Gniezna została przywieziona w tirze. Drugie miejsce zajęła palma młodzieży ze Żnina, a trzecie palma młodych z parafii w Węgierkach.

Po poświęceniu palm młodzież przeszła w procesji do katedry gnieźnieńskiej, gdzie uczestniczyła w Mszy św. pod przewodnictwem prymasa Kowalczyka. Homilię podczas Eucharystii wygłosił bp Wojciech Polak. W swoim słowie przywołał zachętę papieża Benedykta XVI z tegorocznego orędzia do młodych, by nie lękali się krzyża.

„Jeśli chcemy budować nasze życie na Chrystusie i z Chrystusem, to trzeba budować je, jak mówił młodym Polakom na Krakowskich Błoniach Benedykt XVI, na tym fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. Bo krzyż jest – tłumaczy papież – najwyższym wyrazem miłości i źródłem, z którego wypływa życie. W istocie, to z serca Jezusa, przybitego do Krzyża, zaczęło płynąć życie, na zawsze już dostępne dla tych, których oczy wzniesione są ku Ukrzyżowanemu” – przypomniał bp Polak.

Podkreślił również, że Chrystus „wciąż z krzyża wyciąga do nas swoje ramiona i powtarza nam przez całą wieczność: życie moje oddaję za Ciebie, bo Cię kocham, człowieku. Wszystko więc tak naprawdę zaczyna się w naszym życiu, gdy w tę miłość zaczynamy wierzyć, gdy zaczynamy na nią odpowiadać, a więc na co dzień nią żyć i o niej świadczyć, czyli dzielić się nią z innymi” – tłumaczył bp Polak.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie dla uczestników Dnia Młodzieży przygotowano posiłek.