wtorek, 17 listopada 2015

"Maryja Służebnica Słowa Bożego"

Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne rekolekcje dla młodzieży. Do Gniezna przybyło około 80 osób z Prowincji Chełmińsko-poznańskiej. Podczas rekolekcji towarzyszyli nam ks. Krystian Piekuciński oraz ks. Andrzej Wesierski. 

 

 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty i kolacją, po których zgromadziliśmy się na Mszy Świętej. Ks. Krystian wygłosił pierwszą, wprowadzającą w temat, konferencję. „Maryja Służebnica Słowa”- to kobieta, która sama nie wypowiedziała zbyt wielu słów. Jednak rozważała w swoim sercu wszystko, co usłyszała, była obecna i otaczała miłością.  Do takiego zastanowienia się nad Słowem, zaproszono nas podczas wieczornej adoracji.  Pisma Święte zostało wprowadzone w uroczystej procesji, by później każdy z nas mógł oddać mu cześć przez pokłon i ucałowanie. Był to czas osobistego spotkania ze Słowem, nawiązania intymnej relacji  z Bogiem ukrytym na kartach Pisma. Każdego dnia powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu to, co nasz Pan chce nam powiedzieć. Biblia jest źródłem, które daje odpowiedź- ma moc pokrzepiania serc i napełniania ich pokojem. Do późnych godzin wieczornych trwaliśmy w modlitwie uwielbienia. Pojednanie z Bogiem w Sakramencie Pokuty było dopełnieniem tego czasu łaski.

Sobotni poranek rozpoczęliśmy Jutrznią. Tego dnia, ksiądz Krystian wygłosił kolejną konferencję poświęconą Słowu. Przykładem zawierzenia Bogu i jego Słowu jest Maryja. Służyła Mu- pełna wierności i posłuszna woli Pana. Bóg pragnie, abyśmy i my zakochali się w Jego Słowie. Powinniśmy odkrywać je ciągle na nowo i autentycznie mu zawierzyć.
 Kolejnym punktem naszego spotkania była praca w grupach. Dzieliliśmy się Słowem, by później dokonać jego artystycznej interpretacji. 


Po obiedzie, podjęliśmy próbę wyplatania różańców. Poszło nam całkiem nieźle!  
W godzinie Miłosierdzia spotkaliśmy się na Eucharystii. Następnie, ks. Andrzej wygłosił konferencję dotyczącą Matki Bożej i jej oddaniu Słowu. Piękny list od Maryi, który został przeczytany, skłaniał do refleksji i poruszał serca.  
Tego dnia, mieliśmy okazję, by wyjść na ulice miasta i radośnie ewangelizować. Mieszkańcy Gniezna mogli usłyszeć i zobaczyć nasze wykonanie „Ojca”, czy „Nadejdzie dzień”. Przyświecała nam myśl ze Zgromadzenia Generalnego- „Ewangelizowani, by ewangelizować!”
 Wieczorem nadszedł czas na podsumowanie pracy w grupach. Każdy zespół przedstawił interpretację fragmentu Pisma. Pojawiła się m. in historia Stworzenia oraz przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.  

W niedzielę udaliśmy się na Mszę świętą do pobliskiej fary. Następnie, Bartosz Wyrzykiewicz- Przewodniczący Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, przedstawił sprawozdanie ze Zgromadzenia Generalnego JMV w Salamance. Wysłuchaliśmy  jakie owoce przyniosło to spotkanie i co powinniśmy robić, by nasze wspólnoty były prawdziwie wincentyńskie i przepełnione duchem służby i modlitwy. Zachłysnęliśmy się międzynarodowym wymiarem naszego Stowarzyszenia!
Po sprawozdaniu Bartka, nadszedł czas podsumowań i pożegnań. 

 
 
 Rekolekcje w Gnieźnie, niezmiennie przyciągają młodych ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej. Szukają źródła, którym jest Chrystus… i znajdują je! Te trzy dni spędzone we wspólnocie ludzi wiary, są dla nas prawdziwym duchowym umocnieniem! 


Z Maryją do Jezusa!wtorek, 3 listopada 2015

Noc Świętych 

W ostatnią październikową noc, gdy w wielu miejscach świata obchodzone jest Halloween, nasza wspólnota po raz kolejny uczestniczyła w Nocy Świętych. Tym razem patronami tego wydarzenia byli bardzo bliscy naszemu Stowarzyszeniu-
św. Ludwika de Marillac i św. Wincenty a Paulo.


Każda Noc Świętych jest okazją do spojrzenia w Niebo, zainspirowania się życiem tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do Raju. Święci założyciele Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia są wzorami pokory i miłości. Jako Wincentyńska Młodzież Maryjna, mieliśmy okazję przestawić zgromadzonym w Kościele Garnizonowym wiernym, charyzmat życia tych świętych. Nasza wspólnota przygotowała przedstawienie, które poprzedziła litania do wszystkich świętych oraz wprowadzenie relikwii i piosenka dzieci z Przedszkola św. Wincentego.
Krotki spektakl ukazywał, jak na wzór świętych Patronów, z miłością pochylać się nad drugim człowiekiem. Nieść chleb i Ewangelię, tym którzy najbardziej tego potrzebują. Wincenty i Ludwika stworzyli piękne dzieło, które nadal jest kontynuowane. Zatroszczyli się o los porzuconych dzieci, pokazali ubogim, bezdomnym i chorym czym jest prawdziwa Miłość i Miłosierdzie. Byli ludźmi czynu, którzy nie potrafili przejść obojętnie wobec ludzkiej biedy. Św. Wincenty i św. Ludwika to dwoje odważnych, zaangażowanych głosicieli Chrystusa, których miłość Jezusa „uzdalnia do kochania bliźniego”. Tej Nocy prosiliśmy Boga słowami piosenki: „Daj mi jak Wincenty kochać, wtedy ujrzę Cię...”. Zobaczyć Chrystusa w twarzach cierpiących, a ostatecznie spotkać się z Nim w Wieczności- tego uczą nas tegoroczni Patronowie. 
Po przedstawieniu odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz wysłuchaliśmy przemówienia ks. Prymasa. Nawiązywało ono do świętości, która jet nadrzędnym celem każdego z nas. Wzorem drogi życia zgodnej z charyzmatem wincentyńskim jest s. Felicja Sieracka. Prymas ukazał jej pokorne, przepełnione miłością i służbą życie, jako wzór dążenia do świętości. Siostra jest przykładem, że w drodze do Nieba nie liczy się status społeczny czy materialny. Każdy z nas może osiągnąć życie wieczne- bez względu na to, czy jest „zwyczajną” siostrą, biskupem, czy robotnikiem.
Spoglądając w Niebo wyruszyliśmy ulicami Gniezna do Katedry. W drodze, wolontariusze ŚDM zaprosili nas do zrobienia Rabanu na cześć Pana i modlitwy w intencji zbliżającego się spotkania w Krakowie. W Katedrze nadszedł czas na taniec w wykonaniu sióstr Szarytek, które podzieliły się z nami swoją radością wiary i Bożym szaleństwem!
Następnie przemówiła s. Bogumiła Ławniczak- siostra Asystentka prowincji Chełmińsko- poznańskiej oraz został podsumowany konkurs o św. Wincentym i św. Ludwice.
Po zakończaniu uroczystości w Katedrze, wszyscy udali się na agapę do Wyższego Seminarium Duchownego. Tam nasza wspólnota WMM zajęła się wydawaniem pysznego bigosu i ciasta.
Kolejna, jedenasta już gnieźnieńska Noc Świętych, była dla nas szczególnym wydarzaniem. Patronami spotkania zostali święci Rodziny Wincentyńskiej. Cieszy się, że mogliśmy przybliżyć postacie św. Wincentego i św. Ludwiki- tak, by również inni mogli się zainspirować i wzniecić w sercach ogień Miłosierdzia!zdjęcia: Archidiecezja Gnieźnieńska


Rekolekcje w Chełmnie 

W miniony weekend (23-25.10.2015r.), delegacja naszej gnieźnieńskiej wspólnoty wzięła udział w rekolekcjach w Chełmnie, które odbyły się pod hasłem: „Maryja z wieczernika, Doradczyni uczniów Pana”.
W tym czasie mieliśmy okazję bliżej spotkać się z Jezusem podczas Adoracji i codziennej Mszy świętej. W trakcie skupienia był tez czas na pojednanie się z Bogiem podczas spowiedzi, a także czas na rozważanie życia Jezusa w modlitwie różańcowej. W sobotę wysłuchaliśmy krótkiej konferencji ks Stanisława dowodzącej słuszności tematu, a opartej na rozważeniu Słowa Bożego. Maryja jako ta, która dzięki swojemu zawierzeniu Słowu, staje się Doradczynią uczniów Pana. Krótką pogadankę dla nas wygłosiła także s Katarzyna, która poszerzyła o przykłady to, co powiedział ks Stanisław. Popołudniu obejrzeliśmy film „Ziemia Maryi”, który jest ciekawym spojrzeniem na życie Matki Bożej od jej urodzenia aż do śmierci.
Oprócz wszystkich zmagań duchowych, w których wzięliśmy udział, Chełmno to także sposobność do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.