O naszej grupie!
WIARA, MIŁOŚĆ, WSPÓLNOTA, RADOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE, PASJA, PRZYJAŹŃ, RODZINA
,,Pragniemy każdego dnia, pokazywać ludziom, że bycie w Stowarzyszeniu jest naszą pasją.Chcemy aby inni mogli się inspirować,  nie nami ale Jezusem, który w nas mieszka i rozpala w nas odwagę do działania. To On otwiera nam oczy na potrzeby drugiego człowieka,,
Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu we wtorki, jednak jako grupa przyjaciół spotykamy się o wiele częściej. Działamy wtedy, kiedy Bóg ześle nam okazje-a jest ich bardzo wiele.
W Stowarzyszeniu nie jesteśmy tylko o ustalonych porach ale każdego dnia, o każdej godzinie, a to zobowiązuje nas do głębszego życia Wiarą i dawania dobrego świadectwa na co dzień. Jesteśmy ludźmi czynu, którzy wiedzą że Wiara bez uczynków jest Martwa. Reprezentujemy "żywych"  członków Kościoła, pełnych zapału i troski o to aby łamać stereotyp o tym, że to co w Kościele jest nudne, staroświeckie i tylko dla ludzi w podeszłym wieku.Wcale tak nie jest!
Jako WMM z Gniezna znaleźliśmy swoje miejsce w Kościele i zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli nadal My-jako WMM, będziemy myśleć o kościele jak większość młodzieży w naszych środowiskach nic nie zdziałamy. Żeby to zmienić, zaczęliśmy od zmieniania siebie aby potem z odwagą mówić, że Kościół jest na czasie!
Nasze spotkania prowadzi s.Anna Głyżewska która jako Siostra Animatorka dba o naszą formację, ale oprócz tego jest naszym przyjacielem, autorytetem.
Spotkania formacyjne WMM skupiają się głównie wokół tematyki maryjnej i wincentyńskiej oraz zagadnień dotyczących formacji ludzkiej. Rozważamy wspólnie Pismo Święte oraz organizujemy adoracje. Raz w miesiącu ma miejsce spotkanie z kapłanem, Duszpasterzem naszej wspólnoty- ks. Grzegorzem Dembowskim. W zależności od potrzeby, na spotkaniach artystycznych zajmujemy się wyrobem ozdób, które sprzedajemy na okolicznościowych kiermaszach. Przygotowujemy liczne przedstawienia o naszym patronie, Dzień Wincentyński oraz akcje charytatywne w parafii. Do kilku lat bierzemy też czynny udział w Nocy Świętych. Naszym celem jest także służba Ubogim. Pomagamy przygotowywać wigilię dla nich, organizujemy zbiórki, odwiedzamy Ubogich z domu przy ul. Pocztowej. 

Nasz wspólnota ma również stałe miejsce spotkań-salkę, która znajduję się u Sióstr Szarytek. Salka jest naszą ostoją i miejscem do którego zawsze możemy przyjść.Czujemy się tam jak w domu, bo to Dom naszej małej rodzinki.:)Wspólnie przeżywamy również wiele rekolekcji, wyjazdów i spotkań integracyjnych poprzez które dbamy o nasze przyjacielskie relacje między sobą.

Naszym marzeniem jest aby każdy członek Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej miał odwagę zaangażować się całym sobą, tak jak tylko potrafi, w tworzenie tak wielkiego działa jakim jest WMM.
To już sto osiemdziesiąt lat od kiedy Matka Boża poprosiła o powstanie Stowarzyszenia św.Siostrę Katarzynę Labure. Bądźmy dumni z tego, że zostaliśmy powołani do służenia w Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, a jeszcze bardziej z tego, że naszą przewodniczką życia jest Matka Boża!
Pełni prostoty otwórzmy nasze grupy na nowych członków, osiągniemy to tylko wtedy kiedy będziemy Sobą ...i sami będziemy zakorzenieni w naszej Wspólnocie!